Avís legal i política de privacitat

Condicions d'ús

La pàgina web http://www.somesports.net és titularitat de Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions, amb domini social a Carrer Nou, 2
de Les Borges Blanques (25400) i amb CIF G-25452335.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L’Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l’Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions.

L'Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Política de privacitat

Emmagatzematge de dades

L'Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions els informa que, acomplint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que xxxxxx accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de xxxxxx seran recollides en un fitxer del qual és responsable xxxxxx.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l’Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l'Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant l'enviament d'un email a administracio(ELIMINAR)@somesports.net

Cessió de dades

L'Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

L'Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a l'Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d'aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa.

L'Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.